Projecten

 

Stichting Karel streeft voor ouderen een leuker, langer leven na, in de breedste zin van het woord. Stichting Karel doet dit door het organiseren/initiëren van kleinschalige projecten en activiteiten op het gebied van cultuur, vrije tijd, bewegen en ontmoeten.

De projecten die geïnitieerd worden, dienen onder deze doelstelling te vallen. De uitvoering van de projecten valt uiteen in de volgende onderdelen:

  • Het zichtbaar maken van de doelgroep ouderen die een leuker, langer leven nastreven. Door positieve verhalen te delen, hopen we andere ouderen op leuke ideeën te brengen. Een onderdeel hiervan zijn korte interviews met ouderen en de filmpjes/verhaaltjes onder INSPIRATIE. Zie ook: Tante Annie is 100 en Honkvast
  • Met ouderen samen een project initiëren, waarbij ouderen geactiveerd worden om elkaar te ontmoeten en creatief bezig te zijn. Zie ook: Zelfstandige ouderen actief in de stad Projectleider Caro Bonink geeft als vrijwilliger computerles aan ouderen in de Pijp via Puur Zuid
  • Jongeren in contact brengen met ouderen, zodat uitwisseling en verbintenis plaatsvindt. Fysiek maar ook via social media, zodat ouderen meer uit hun isolement gehaald worden en jongeren zicht bewust worden van de bijzondere aanwezigheid van ouderen in hun leven. Zie ook: Making Memories

Nieuwe projecten voor de komende jaren zullen ook in het teken van bewegen en ontmoeten staan.

Ideeën en inspirerende verhalen zijn altijd welkom. Mail carobonink@gmail.com